top of page
IMG_20190919_114245_resized_20190925_023

БУДИМПЕШТА

Рад се одвија у три групе са децом узраста од 3-6 година. Добро планиране и осмишљене активности заснивају се на најсавременијим принципима предшколског васпитања и образовања. Дете и његова личност је у првом плану. Све активности одвијају се кроз игру која је најприроднији облик усвајања знања и вештина у овом узрасту.

Посебна пажња поклања се психофизичким карактеристикама овог најосетљивијег узраста. Деца су окружена љубављу и поштовањем. Негује се чврста искрена сарадња између породице и предшколске установе која представља само допуну породичном васпитању. Организују се стални пригодни програми и појављивање у јавности.

 Деца учествују на ликовним конкурсима. Забавиште сарађује и размењује искуства са другим народносним забавиштима у Мађарској.

  Све активности, организоване и слободне, током целог дана се одвијају на српском језику, чијем се усвајању, неговању и богаћењу поклања велика пажња. Због тога деца која дођу у наше забавиште без познавања српског језика, за годину дана проговарају српски језик на нивоу комуникације, а до поласка у школу ниво познавања језика и богатство разлика омогућава деци неометано праћење наставе у првом разреду.

Сваке године српско забавиште обезбеђује довољан број деце за први разред наше школе. Деца су одлично припремљена и поседују сва потребна предзнања за даље образовање. Упис у забавиште је сваке године у мају месецу. Сви заинтересовани родитељи могу да нас потраже и да се упознају са условима за боравак деце и начином рада забавишта. Национални и културни идентитет се негује кроз песму, причу, народне плесове и факултативно похађање веронауке...  

bottom of page